Search
Filters

Условия за ползване

Условия за ползване

 

Общите условия за пазаруване по електронен път от devimax.com имат следното съдържание:
 
1. Конфиденциалност на данните
2. Съгласие за покупка
3. Стартиране на поръчка
4. Промяна или отказ от поръчка
5. Проследяване на пратка
6. Получаване на пратка
7. Отказ от получаване на пратка
8. Рекламация

1. Конфиденциалност на данните
 
Девимакс ЕОД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.
 
2. Съгласие за покупка
 
Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Девимакс ЕОД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от Девимакс ЕОД и натискане на бутона „изпрати“.
 
3. Стартиране на поръчка
 
Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.
 
4. Промяна или отказ от поръчка
 
Клиентът има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателния протокол се унищожава. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.
 
5. Проследяване на пратка
 
Девимакс ЕОД се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания Девимакс ЕОД се задължава да уведоми потребителят веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност и в случай на загуба от страна на куриерската компания Девимакс ЕОД се задължава да изпрати повторно пратка.
 
6. Получаване на пратка
 
Потребителят получава заявените стоки на посочения адрес за доставка, или от най-близкия офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителя получава стоките с прикрепена фактура и приемо-предавателен протокол.
 
7. Отказ от получаване на пратка
 
Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на седем работни дни считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи Девимакс ЕОД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват компоненти от стоката.
Девимакс ЕОД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП Чл. 55. ал.6.
 
8. Рекламация
 
Рекламации относно закупени от Девимакс ЕОД стоки се приемат ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира със записването им във съответния регистър според член 127 ал.2 от ЗЗП.